www.fermac.cat

La contractació dels productes i serveis de "SUMINISTRES FERMAC, S.A." (d'ara endavant "SUMINISTRES FERMAC"), pressuposa, en tot cas, l'acceptació de les condicions generals de venda vigents en cada moment. Cada vegada que es contracti amb "SUMINISTRES FERMAC" la compra dels seus productes o la prestació dels seus serveis, es recomana la lectura de les Condicions Generals de Venda disponibles durant tot el procés de compra.

GARANTÍES

Els terminis i les condicions de garantia són els establerts per cada fabricant per a cada producte.

Obligacions i responsabilitat dels clients i usuaris.

L'usuari s'obliga:

1.1.- a no utilitzar "SUMINISTRES FERMAC" per realitzar o suggerir activitats prohibides per la llei.

1.2.- a abstenir-se de dur a terme qualsevol conducta que atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de "SUMINISTRES FERMAC" o de tercers, o que vulnerin o transgredeixin l'honor, la intimitat personal o familiar o la imatge de tercers, o que siguin il·lícits o atemptin a la moralitat.

1.3.- a abstenir-se de dur a terme qualsevol destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics pertanyents a "SUMINISTRES FERMAC" o a qualsevol tercer, així com introduir o difondre a la Xarxa programes, virus o, en general, qualsevol instrument o dispositiu físic o electrònic que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració a la Xarxa, en el sistema, o en els equips de tercers.

1.4.- a abstenir-se de realitzar qualsevol tipus d'activitat o pràctica que transgredeix els principis de bona conducta acceptats generalment entre els usuaris de Xarxa.

1.5.- a informar-nos de qualsevol ús il·lícit del que tingui coneixement. En tot cas, l'usuari mantindrà a "SUMINISTRES FERMAC" indemne davant de qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial, que ens sigui presentada com a conseqüència de les accions o omissions anteriors. L'usuari serà responsable de la seguretat i ús de la seva contrasenya. Així mateix, haurà d'informar, tan aviat com sigui possible, de la pèrdua o ús no autoritzat de la seva contrasenya, en aquest cas, estarem facultats per anul·lar el seu registre a "SUMINISTRES FERMAC" L'usuari s'abstindrà de reproduir, copiar, vendre o explotar de qualsevol manera tot o part dels continguts i funcionalitats de "SUMINISTRES FERMAC" la utilització o dret d'accés al mateix. Qualsevol frau o abús comès en el marc de "SUMINISTRES FERMAC" podrà ser objecte de persecució administrativa o judicial.PROTECCIÓ DE DADES (RGPD)

Les dades que vostè ens proporcioni seran incorporades a un fitxer de clients propietat de "SUMINISTRES FERMAC" i podran ser tractats per fer-li arribar ofertes comercials de "SUMINISTRES FERMAC". Vostè té el dret a accedir a la informació que li concerneix, recopilada en el nostre fitxer de clients i cancel·lar-la o rectificar de ser errònia, dirigint-se per correu electrònic al compte cifec@fermac.cat des del compte amb què s'ha registrat per poder validar la seva identitat, o per carta a la següent adreça incloent una fotocòpia del seu document nacional d'identitat o passaport per confirmar la seva identitat a Polígon Industrial Rocafiguera, s/n, 17500-Ripoll, Girona, Espanya (Protecció de dades de caràcter personal).

© "OPTIMUS" Copyright
Tots els Drets Reservats

"SUMINISTRES FERMAC, S.A."